ໂທ: 030 5721355 | Whatsapp 020 28800770

ບົດຄວາມ

ຂັນຕອນການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊທ ຂອງ ບໍລິສັດ MTS

ກວ່າຈະມາເປັນເວັບໄຊທ ໃດໜື່ງໃຊ້ເວລາພໍສົມຄວນ… ມາເບີ່ງຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເພື່ອຜູ້ໃດສົນໃຈຢາກເອົາໄປປັບໃຊ້ ໃຫ້ການເຮັດວຽກມີປະສິດທິພາບສູງຂື້ນ. ເວັບໄຊທ ແຕ່ລະເວັບໄຊທທີ່ທາງ Multimedia & Technology Solution (MTS) ສ້າງຂື້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ Theme ຂອງ Free ຫລື Download ເອົາ Theme ຂອງຜູ້ອື່ນມາໃຊ້

Line ຖືກ Hack ທາງຢີ່ປຸ່ນແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານໃໝ່ເພື່ອຄວາມປອດໄພ

ມີລາຍງານຂ່າວຈາກ ຍີ່ປຸ່ນວ່າ ແອບພິວເຄຊັນ Line ຖືກ Hack ເນື່ອງຈາກກວດພົບວ່າ ມີ ບັນຊີຜູ້ໃຊ້ Line ທີ່ຖືກ Hack ໄປກ່ວາ 100 Account ທາງທີ່ດີ ຜູ້ໃຊ້ງານຄວນຈະມີການປ່ຽນລະຫັດໃໝ່ເພື່ອຄວາມປອດໄປໃນການໃຊ້ງານ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການໃຊ້ ງານ E-Banking – Repost

MTS ເຄີຍເວົ້າເລື່ອງນີ້ໄປແລ້ວ ເທືອໜື່ງ ເລີຍ ເອົາມາໃຫ້ອ່ານອີກ ຄັ້ງ…. ປະຈຸບັນໄດ້ມີຫລາຍທະນະຄານໄດ້ອອກຜະລິດຕະພັນ E-Banking ໃໝ່ອອກມາເພື່ອ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຈັດການກັບເງີນຂອງຕົວເອງໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອອກໄປທະນະຄານ.

Chinese Government not allow to install Windows 8 in Gov office.

Windows 8 ເບີ່ງຄືຈະບໍ່ມີອານາດຄົດໃນປະເທດຈິນແລ້ວ ເມື່ອທາງການຈິນອອກມາສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ Install ລະບົບປະຕິບັດການ Windows 8 ໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງ ລັດຖະບານຈິນເປັນອັນເດັດຂາດ!

ລະວັງ App แฟนคลับของฉัน 30 อันดับ ຕົວະເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ!!

ປະຈຸບັນ admin ເຫັນຫລາຍຄົນກຳລັງໃຊ້ Facebook ແລ້ວ ອະນຸຍາດໃຫ້ App ຂອງ แฟนคลับของฉัน 30 อันดับ ໄປຊອກເອົາຊື່ 50 ອັນດັບຂອງຄົນທີ່ເຂົ້າເບີ່ງ ຫລື ຕິດຕໍ່ກັບທ່ານຫລາຍທີ່ສຸດ ເຊີ່ງຫາກທ່ານຫລົງໄປກົດ ແລ້ວ ມັນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ ຜູ້ສ້າງ App ດັ່ງກ່າວສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ

Web Design Trend

ບົດຄວາມກ່ຽວກັບ Trend ການອອກແບບ ແລະ ສ້າງເວັບໄຊທ ປີ 2014 ເຮົາມາເບີ່ງກັນວ່າມີຫຍັງໃໝ່ແນ່ ແລະ ມີຫຍັງທີ່ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮູ້ ເພື່ອອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊທຂອງເຮົາໃຫ້ ທັນສະໃໝ່ຂື້ນ. ເຂົ້າມາອ່ານກັນ ໃນເວັບໄຊທ ຂອງ MTS ເລີ່ຍ…