ໂທ: 030 5721355 | Whatsapp 020 28800770

ລາວໂທລະຄົມເປີດຕົວ ອີນເຕີເນັດ 4G

ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດປະສົມ ລາວໂທລະຄົມໄດ້ມີການເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ນັ້ນກໍ່ຄື ເທັກໂນໂລຢີ 4G ເພື່ອຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ ASEM ທີ່ຈະຈັດຂື້ນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນລະຫ່ວາງວັນທີ່ 5 – 6 ພະຈິກນີ້

ສຳລັບເທັກໂນໂລຢີ 4G LTE ແມ່ນຫຍໍ້ມາຈາກ Long Term Evaluation ຖ້າແປຕາມຕົວກໍ່ແມ່ນ ເທັກໂນໂລຢີອີນເຕີເນັດໃນຍຸກທີ່ 4 ເຊີ່ງສາມາດໃຊ້ໄດ້ເປັນ 10 ປີ, ເທັກໂນໂລຢີ 4G ນີ້ແມ່ນມີຄວາມໄວກວ່າ 3G ເຖິງ 5ເທົາ ເຊີ່ງຄວາມໄວຂອງ 4G ແມ່ນຈະໄວໄດ້ປະມານ 100mbps ເຊີ່ງປົກກະຕິແລ້ວ 3G ຈະມີຄວາມໄວທີ່ 3mbps ປ່າຍ ເຖິງ 21mbps
ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງການໃຊ້ງານຢູ່ບ້ານເຮົາຈະມີຄວາມໄວທໍໃດນັ້ນແມ່ນກໍ່ຕ້ອງຕິດຕາມກັນຕໍ່ໄປ.