ໂທ: 030 5721355 | Whatsapp 020 28800770

ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບ ໂຮງແຮມ ຈັນດາລາ ບູຕິກ ໃນການເປີດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ

ບໍລິສັດ MTS ຂໍ້ສະແດງຄວາມຍິນດີ ກັບ ໂຮງແຮມ Chandara Boutique Hotel ສຳລັບ Grand Opening
ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພັດທະນາ ເວັບໄຊທ ສຳລັບ ໂຮງແຮມ ເຊີ່ງພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ ເທັກໂນໂລຊິ ຫລ້າສຸດໃນການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາ ໂດຍ  ເຊີ່ງ ຮອງຮັບການເຂົ້າເບີ່ງຈາກ ເຄື່ອງໂທລະສັບ ແລະ tablet ໄດ້ຢ່າງສະບາຍ ເຊີ່ງ ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຂອງ ຂອງໂຮງແຮມໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍຈາກ ການເຂົ້າຊອກຫາຂໍ້ມູນ ໃນເວັບໄຊທ… ແລະ ເວັບໄຊທກໍ່ມີລະບົບ Booking Management ສຳລັບໂຮງແຮມທີ່ສົມບູນ ແບບ ແລະ ຮ້ອງຮັບການຊຳລະເງີນ Online ໃນອານາຄົດໄດ້ນຳ.
ຖ້າຫາກ ທ່ານສົນໃຈ ຢາກສ້າງເວັບໄຊທ ໂຮງແຮມ ຂອງທ່ານເປັນແບບ ໃໝ່ ແລະ ທັນສະໃໝ່ ສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້.
chandara
 
ເວັບໄຊທ ໂຮງແຮມ: http://www.chandaraboutique.com/
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/chandaraboutiquehotel