ໂທ: 030 5721355 | Whatsapp 020 28800770

ຫຼັກສູດການອອກແບບ Graphic Design

[yottie id="1"]

ວັນທີເປີດຮຽນ

ພາກຮຽນ ເວລາ ເລີ່ມ ຈົບວັນທີ
ພາກວັນ ຈັນ – ສຸກ 17:45 – 20:15 ໂມງ 07/02/2019 01/03/2019

ຫລັກສູດການອອກແບບ Graphic Design

ໃນຫລັກສູດນີ້ແມ່ນເປັນຫລັກສູດທີ່ຈະນຳທ່ານໄປສູ່ການເປັນ Graphic Designer ມືອາຊີບແບບທັນສະໃຫມ, ເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ຂະບວນການອອກແບບ ແລະ ຜະລິດວຽກສື່ສີ່ງພີມຕ່າງໆ ໂດຍຮຽນຮູ້ຂັ້ນຕອນການອອກແບບວຽກ Graphic Design ຊະນິດຕ່າງໆ ທຸກຂະບວນການ ໂດຍເລີ່ມສຶກສາຕັ້ງແຕ່ກົດເກນສິນລະປະ ແລະ ພື້ນຖານການອອກແບບ, ຫລັກການໃຊ້ສີ, ຮຽນຮູ້ຫລັກການຈັດວາງອົງປະກອບໃນວຽກອອກແບບ (Composition), ການຈັດຮູບແບບຕົວອັກສອນ (Typo Graphic) ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການພັດທະນາວຽກດ້ານ Graphic Design, ການຈັດວາງໜ້າ (Page Layout) ໂດຍການໃຊ້ໂປຣແກມ Adobe Photoshop CC 2015 ຮ່ວມກັບ Illustrator CC 2017 ເພື່ອປະຍຸກການໃຊ້ງານຕົວຈິງ.

ຕາຕະລາງຮຽນ

ບົດທີ 1: ພາກແນະນໍາການອອກແບບ

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ອນຮຽນ Graphic Design

 • ນິຍາມຂອງການ ອອກແບບ Graphic Design ແມ່ນຫຍັງ
 • ການນໍາໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນການອອກແບບ
 • ອົງປະກອບຂອງ Graphic Design ມີຫຍັງແນ່?
 • ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານເລື່ອງຂອງ ການນໍາໃຊ້ ສີ ການປະສົມສີຕ່າງໃນ Graphic Design
 • ຮູບແບບຂອງຕົວອັກສອນ ອັງກິດ ແລະ ລາວ ແລະ ວິທີການນໍາໃຊ້ Font ໃນ Graphic
 • ຫລັກການອອກແບບ Design Principles
 • Computer Graphic Vector & Bitmap

ບົດທີ 2: ການນໍາໃຊ້ Photoshop

 • ຮູ້ຈັກກັບໂປຣແກມອອກແບບ Photoshop CC
 • ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ການ Select ໃນ Photoshop
 • ຮູ້ຈັກກັບ Layer ແລະ History
 • ການນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງມື ຕັດພາບ

ບົດທີ 3: ການນໍາໃຊ້ Photoshop

 • ຮຽນຮູ້ການຕັດຕໍ່ພາບດ້ວຍເຄື່ອງມື Quick Selection Tool & Magic Wand Tool ແບບມືອາຊີບໃຊ້ກັນ
 • ທົດລອງສ້າງ Artwork ດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ຮຽນຜ່ານມາເພື່ອທວນຄືນ
 • ຮູ້ຈັກກັບເຄື່ອງມື Crop Tool & Perspective Crop Tool
 • ທໍາຄວາມຮູ້ຈັກກັບ Adjustment ກ່ຽວກັບການປັບສິຮູບພາບ

ບົດທີ 4: ການນໍາໃຊ້ Photoshop

 • ຮຽນຮູ້ການປັບສີພາບດ້ວຍ Adjustment
 • ຮູ້ຈັກກັບ Eyedropper Tool ເຄື່ອງມືດູດສີຍອດຮິດ
 • ຮູ້ຈັກເທັກນິກທີ່ເຮັດໃຫ້ໜ້ານຽນໃສດ້ວຍເຄື່ອງມື Spot Healing Brush Tool ແລະ ການແກ້ໄຂພາບໃຫ້ດູດີແບບມືອາຊີບ
 • ສ້າງ Artwork ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືຂ້າງເທິງເປັນໂຕຫຼັກ

ບົດທີ 5: ການນໍາໃຊ້ Photoshop

 • ທໍາຄວາມຮູ້ຈັກກັບໂຕສ້າງ Effect ຍອດນິຍົມທີ່ມຶອາຊີບນິຍົມໃຊ້ກັບ Brush Tool ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 • ຮຽນຮູ້ການໃຊ້ Clone Stamp Tool
 • ຮູ້ຈັກເຄື່ອງມື History Brush Tool
 • ສ້າງ Artwork ເພື່ອທວນຄືນເຄື່ອງມືທີ່ຮຽນຜ່ານມາ (Artwork ຈະປ່ຽນແນວໃໝ່ເລື້ອຍໆໃນແຕ່ລະເທີມ ຕາມເທນ)

ບົດທີ 6: ການນໍາໃຊ້ Photoshop

 • ຕົວຊ່ວຍໃນການຕັດຮູບທີ່ມືອາຊິບບໍ່ເຄີຍພາດ Eraser Tool & Background Eraser Tool ທີ່ຊ່ວຍໃນເລື່ອງການຕັດຮູບໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນ
 • ຮຽນຮູ້ການໃສ່ສີແບບ Gradient Tool & Paint Bucket Tool ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນງານຂອງເຮົາໂດດເດັ່ນຂຶ້ນ
 • ຮູ້ຈັກກັບ Shape ຮູບຊົງສໍາເລັດຮູບຕ່າງໆທີ່ສ້າງຈຸດສົນໃຈໃຫ້ກັບຜົນງານ
 • ຮູ້ຈັກກັບ Blending Options ກັບ ເທັກນິກການໃສ່ Effect ໃຫ້ກັບຕົວໜັງສືມີຊີວິດຊີວາຊວນອ່ານ ແລະ ດຶງດູດສາຍຕາ

ບົດທີ 7: ການນໍາໃຊ້ Photoshop

Workshop ການອອກແບບໂດຍນໍາໃຊ້ Photoshop ຕົວຈິງ

ບົດທີ 8: ການນໍາໃຊ້ Photoshop

Workshop ການອອກແບບໂດຍນໍາໃຊ້ Photoshop ຕົວຈິງ

ບົດທີ 9: ການນໍາໃຊ້ Photoshop

Workshop ການອອກແບບໂດຍນໍາໃຊ້ Photoshop ຕົວຈິງ

ບົດທີ 10: ການນໍາໃຊ້ Photoshop

Workshop ການອອກແບບໂດຍນໍາໃຊ້ Photoshop ຕົວຈິງ

ບົດທີ 11: ການນໍາໃຊ້ Illustrator

 • ແນະຄວາມສາມາດຂອງ Program Illustrator
 • ຮູບແບບການໃຊ້ງານ ໜ້າຕາຂອງ Program
 • ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເຕັ້ມໃນ AI
 • ວິທີການເຕັ້ມຮູບໂດຍໃຊ້ Pen Tool
 • ວິທີການດັດເສັ້ນທີ່ເຕັ້ມໄປແລ້ວ.
 • ທົດລ່ອງເຕັ້ມຮູບຕົວລະຄອນກາຕູນລ່ອງເບີ່ງ.

ບົດທີ 12: ການນໍາໃຊ້ Illustrator

ແນະນໍາເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍໃນການອອກແບບ ແລະ ເຕັ້ມໄດ້ໄວຂື້ນ

 • ການໃຊ້ງານເຄື່ອງມື Rotate Tools ແລະ ສາທິດວິທີການເຕັ້ມດອກໄມ້ງ່າຍ
 • ການໃຊ້ງານເຄື່ອງມື Width tools ເພື່ອເຕັ້ມຮູບຊົງຕ່າງໆຈາກເສັ້ນ.
 • ວິທີການແປງຮູບຂອບ ມາເປັນຮູບຊົງ expand
 • ວິທີການໃຊ້ງານ Shape builder ເພື່ອການເຕັ້ມຮູບການການເອົາຮູບມາລວມການ
 • ທົດລອງເຕັ້ມຮູບດອກໄມ້ ແບບ Floral ຕົວຈິງ

ບົດທີ 13: ການນໍາໃຊ້ Illustrator

ການເຮັດວຽກກັບຕົວອັກສອນໃນ AI

 • ແນະນໍາຮູບແບບ ວິທີການພີ້ມຕົວອັກສອນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ Font ໃນ AI
 • ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ Area Type Tool, Type on Path, Touch Type Tool
 • ວິທີການດືງເອົາຮູບຢູ່ໃນ Font ອອກມາໃຊ້ງານເປັນ Graphic
 • ວິທີການເຮັດຕົວໜັງສືໂຄງແບບເຄີ່ງວົງມົນ
 • ທົດລອງເຮັດ Logo ແບບນໍາໃຊ້ຕົວໜັງສຶ ແລະໂຄງໄປຕາມວົງມົນ

ບົດທີ 14: ການນໍາໃຊ້ Illustrator

ເຄື່ອງມື ທີ່ຊ່ວຍໃນການເຕັ້ມໃຫ້ໄວຂື້ນ

 • ແນະນໍາການໃຊ້ງານເຄື່ອງມື paintbrush tools, blob brush tool
 • ວິທີການດັດແປງເສັນເປັນຮູບຊົ່ງຕ່າງໆ ໃນ Brush library
 • ວິທີການໃຊ້ງານເຄື່ອງມື້ scale, transform
 • ວິທີການໃຊ້ງານເຄື່ອງມື Perspective ເພື່ອເຕັ້ມຮູບຄ້າຍຄື 3d
 • ການໃຊ້ງານ Blend tool ແລະ Gradient tool
 • ທ້າຍຊົວໂມງ ແມ່ນທົດລ່ອງອອກແບບ Logo ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ຮຽນມາ.

ບົດທີ 15: ການນໍາໃຊ້ Illustrator

ການເອົາຮູບເຂົ້າມານໍາໃຊ້ໃນການອອກແບບ ໃນ AI

 • ວິທີການເອົາຮູບເຂົ້າມານໍາໃຊ້ໃນການອອກແບບ AI
 • ວິທີການ Trace image ເພື່ອແປ້ງຮູບຈາກ bitmap ມາເປັນ vector
 • ວິທີການ Clipping Mask ຮູບ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂະໜາດທີ່ຕ້ອງການ.
 • ທົດລ່ອງອອກແບບ Poster ຂະໜາດ a4 ໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບ ແລະ ຂໍ້ຄວາມ.

ບົດທີ 16: ການນໍາໃຊ້ Illustrator

Workshop ການອອກແບບແຜນຜັບ

 • ວິທີການວາງເຈ້ຍເຮັດແຜນຜັບຂະໜາດ A4 3 ຜັບ
 • ເທັກນິກການອອກແບບເຈ້ຍຜັບໃຫ້ໄດ້ຂະໜາດສະເໝີກັນ
 • ວິທີການໃຊ້ເສັ້ນວັດແທກຂະໜາດ Ruler ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂະໜາດ
 • ທົດລອງອອກແບບຕົວຈິງ.

ບົດທີ 17: ການນໍາໃຊ້ Illustrator

Workshop ການເຮັດໃບໂຄສະນາຂະໜາດ A5

 • ວິທີການວາງເຈ້ຍເພື່ອອອກແບບ
 • ເທັກນິກການອອກແບບ ໂຄງສະນາ
 • ທົດລ່ອງເຮັດຕົວຈິງ
 • ວິທີການ Export ວຽກໄປສົ່ງໂຮງພີ້ມ

ບົດທີ 18: ພາກສະຫລຸບຜົນງານການຮຽນ ແລະ Workshop

 • Workshop ການອອກແບບປະຕິທິນ ສໍາລັບໃຊ້ງານ
 • ສະຫລຸບ ຜົນງານການອອກແບບ
 • ແນະນໍາສໍາລັບການເອົາໄປເຮັດວຽກຕົວຈິງ
 • ແນະນໍາເທັກນິດຕ່າງໆ ເພື່ອຕໍ່ຍອດໄດ້.

ໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຮຽນ

ຫຼັກສູດ 54ຊມ ຮຽນທັງໝົດ 18 ຄັ້ງ, ຄັ້ງລະ 3 ຊມ


ຄ່າລົງທະບຽນ

ສຳລັບຫລັກສູດ Graphic Design ແມ່ນ

1,250,000 ກີບ

 • ໃຊ້ຄອມບໍລິສັດ MTS 1 ຫນ່ວຍ ຕໍ່ 1 ທ່ານ ຫຼື ຈະໃຊ້ຄອມສ່ວນຕົວກໍ່ໄດ້ ພວກເຮົາມີໂປຣແກມໃຫ້.
 • ມີເອກະສານບົດຮຽນເປັນ Video ໃຫ້ໃນເວລາຮຽນ.
 • ຮັບຊຸດລະ 15 ທ່ານ. ຈຳນວນຄົນຕໍາສຸດຕໍ່ຫ້ອງຢ່າງນ້ອຍແມ່ນ 7 ຄົນຈິ່ງສາມາດເປີດສອນໄດ້.

ພື້ນຖານຂອງຜູ້ຮຽນ

 • ຮູ້ນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານມາກ່ອນ ເຊັ່ນ ການໃຊ້ງານ Word ຫລື Excel ທົ່ວໄປ
 • ມີຄວາມສົນໃຈຢາກຮຽນຮູ້ການອອກແບບ
 • ບໍ່ຈໍາກັດອາຍຸ

ໂປຣແກມທີ່ໃຊ້ຮຽນ

 • Adobe Photoshop CC 2017
 • Adobe Illustrator CC 2017

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

 • ຜູ້ຈົບຫລັກສູດໄດ້ເຂົ້າໃຈຂະບວນການອອກແບບວຽກດ້ານ Graphic Design ທັງລະບົບ ເຂົ້າໃຈກົດເກນ ທິດສະດີດ້ານການອອກແບບ ລວມເຖິງການ Present ແບບມືອາຊີບ.
 • ຜູ້ຈົບຫລັກສູດສາມາດອອກແບບວຽກ Graphic ແລະ ສື່ສິ່ງພີມຕ່າງໆ ໄດ້ຢ່າງມືອາຊີບ ແລະ ສາມາດໃຊ້ວຽກໂປຣແກມ Illustrator CC ຮ່ວມກັບໂປຣແກມ ກຣາບຟີກ ອື່ນໆໄດ້ເຊັ່ນ Photoshop CC, Indesign CC etc…
 • ສຳລັບນັກຮຽນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮຽນແລ້ວຫາກມີການຂາດຮຽນ, ຫຼື ຕິດພາລະກິດຈຳເປັນ, ຫຼື ຮຽນແລ້ວຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຄັກ ຫລື ບໍ່ຫມັ້ນໃຈ, ນັກຮຽນສາມາດເຂົ້າມາຮຽນຄືນໄດ້ອີກ 1 ຄັ້ງພາຍໃນໄລຍະເວລາ 1 ປີ. ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ.
 • ໃນກໍ່ລະນີ້ທີ່ມາຮຽນຄືນແລ້ວຄົນເຕັມແມ່ນແນະນຳໃຫ້ຜູ້ທີ່ມາຮຽນຄືນເອົາຄອມພິວເຕີມາເອງ.
 • ຜູ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຈະໄດ້ຮັບ “ໃບຍັງຢືນ" ຜ່ານການອົບຮົມຫລັກສູດຈາກບໍລິສັດ MTS.

 • ສາມາດສະຫມັກຮຽນໂດຍຜ່ານການ ລົງທະບຽນອອນລາຍ ຫລື ຈະເຂົ້າມາລົງທະບຽນທີ່ບໍລິສັດ MTS ເລີຍກໍໄດ້.
 • ກະລຸນາມາຊໍາລະຄ່າຮຽນພາຍໃນ 3 ວັນ ຫລັງຈາກມື້ລົງທະບຽນອອນລາຍ ເພື່ອເປັນການຈອງບ່ອນນັ່ງຂອງທ່ານທີ່ແນ່ນອນ ມາກ່ອນມີສິດກ່ອນ ບ່ອນນັ່ງມີຈຳນວນຈຳກັດ ພວກເຮົາຮັບຊຸດລະ 15 ທ່ານເທົ່ານັ້ນ.
 • ສາມາດຊຳລະເງິນພາຍໃນມື້ທີ່ທ່ານມາລົງທະບຽນທີ່ບໍລິສັດໄດ້ ຫລື ຖ້າຫາກບໍ່ສະດວກຊຳລະເງິນມື້ລົງທະບຽນ ຫລື ຕາມມື້ທີ່ກຳນົດຂ້າງເທິງນັ້ນ ສາມາດມາຊຳລະຄ່າຮຽນມື້ເຂົ້າຮຽນມື້ທຳອິດໄດ້ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ມາລົງລາຍເຊັນໄວ້ໃສ່ຟອມລົງທະບຽນຢູ່ທີ່ບໍລິສັດ ເພື່ອຢັ້ງຢືນບ່ອນນັ່ງ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າທ່ານຈະຊຳລະພາຍໃນເວລາທີ່ບໍລິສັດກຳນົດໃຫ້ພິເສດນີ້.
 • ໃນກໍລະນີຈ່າຍເງິນແລ້ວຈະບໍ່ມີສິດຖອນຄືນໄດ້ ແຕ່ທ່ານສາມາດເລື່ອນໄປຮຽນຊຸດຕໍ່ໄປໄດ້.
 • ການຊໍາລະເງິນສາມາດເຂົ້າມາຊຳລະທີ່ຫ້ອງການ MTS ໂດຍກົງ ຫລື ສາມາດໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີທະນາຄານ BCEL ກໍໄດ້ ເລກທີບັນຊີ 010120000463392001 ຊື່ບັນຊີ MALYSA PHETRASY ທະນະຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ.
 • ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົາຮັບຈຳນວນຈຳກັດ ພວກເຮົາຂໍສະຫງວນສິດໃນການຍົກເລີກການລົງທະບຽນຂອງທ່ານ ໃນກໍລະນີທ່ານບໍ່ມາຊຳລະເງິນພາຍໃນມື້ທີ່ບໍລິສັດກຳນົດ ແລະ ຂໍມອບສິດໃຫ້ນັກຮຽນທ່ານອື່ນທັນທີ.