ໂທ: 030 5721355 | Whatsapp 020 28800770

ລາວໂທລະຄົມເປີດຕົວ ອີນເຕີເນັດ 4G

ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດປະສົມ ລາວໂທລະຄົມໄດ້ມີການເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ນັ້ນກໍ່ຄື ເທັກໂນໂລຢີ 4G ເພື່ອຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ ASEM ທີ່ຈະຈັດຂື້ນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນລະຫ່ວາງວັນທີ່ 5 – 6 ພະຈິກນີ້ ສຳລັບເທັກໂນໂລຢີ 4G […]