ໂທ: 030 5721355 | Whatsapp 020 28800770

Chinese Government not allow to install Windows 8 in Gov office.

Windows 8 ເບີ່ງຄືຈະບໍ່ມີອານາດຄົດໃນປະເທດຈິນແລ້ວ ເມື່ອທາງການຈິນອອກມາສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ Install ລະບົບປະຕິບັດການ Windows 8 ໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງ ລັດຖະບານຈິນເປັນອັນເດັດຂາດ!

ລະວັງ App แฟนคลับของฉัน 30 อันดับ ຕົວະເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ!!

ປະຈຸບັນ admin ເຫັນຫລາຍຄົນກຳລັງໃຊ້ Facebook ແລ້ວ ອະນຸຍາດໃຫ້ App ຂອງ แฟนคลับของฉัน 30 อันดับ ໄປຊອກເອົາຊື່ 50 ອັນດັບຂອງຄົນທີ່ເຂົ້າເບີ່ງ ຫລື ຕິດຕໍ່ກັບທ່ານຫລາຍທີ່ສຸດ ເຊີ່ງຫາກທ່ານຫລົງໄປກົດ ແລ້ວ ມັນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ ຜູ້ສ້າງ App ດັ່ງກ່າວສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ

Web Design Trend

ບົດຄວາມກ່ຽວກັບ Trend ການອອກແບບ ແລະ ສ້າງເວັບໄຊທ ປີ 2014 ເຮົາມາເບີ່ງກັນວ່າມີຫຍັງໃໝ່ແນ່ ແລະ ມີຫຍັງທີ່ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮູ້ ເພື່ອອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊທຂອງເຮົາໃຫ້ ທັນສະໃໝ່ຂື້ນ. ເຂົ້າມາອ່ານກັນ ໃນເວັບໄຊທ ຂອງ MTS ເລີ່ຍ…