ໂທ: 030 5721355 | Whatsapp 020 28800770

Line ຖືກ Hack ທາງຢີ່ປຸ່ນແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານໃໝ່ເພື່ອຄວາມປອດໄພ

ມີລາຍງານຂ່າວຈາກ ຍີ່ປຸ່ນວ່າ ແອບພິວເຄຊັນ Line ຖືກ Hack ເນື່ອງຈາກກວດພົບວ່າ ມີ ບັນຊີຜູ້ໃຊ້ Line ທີ່ຖືກ Hack ໄປກ່ວາ 100 Account ທາງທີ່ດີ ຜູ້ໃຊ້ງານຄວນຈະມີການປ່ຽນລະຫັດໃໝ່ເພື່ອຄວາມປອດໄປໃນການໃຊ້ງານ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການໃຊ້ ງານ E-Banking – Repost

MTS ເຄີຍເວົ້າເລື່ອງນີ້ໄປແລ້ວ ເທືອໜື່ງ ເລີຍ ເອົາມາໃຫ້ອ່ານອີກ ຄັ້ງ…. ປະຈຸບັນໄດ້ມີຫລາຍທະນະຄານໄດ້ອອກຜະລິດຕະພັນ E-Banking ໃໝ່ອອກມາເພື່ອ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຈັດການກັບເງີນຂອງຕົວເອງໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອອກໄປທະນະຄານ.