ໂທ: 030 5721355 | Whatsapp 020 28800770

ເປີດລົງທະບຽນແລ້ວ ສຳລັບຮຽນ Graphic Design ແລະ ສ້າງເວັບໄຊທ

MTS ຈະໄດ້ເປີດຫລັກສູດ ການຝືກອົບຮົມໄລຍະສັນ ສຳລັບການຮຽນ ອອກແບບ Graphic ແລະ ການສ້າງເວັບໄຊທ
Graphic Design – ຮອບວັນເສົາ ແລະ ອາທິດ ເລີ່ມວັນທີ່ 03/05/2014 – 22/06/2014 ເວລາ 9.15 ໂມງ ຫາ 11.45ໂມງ, ຮອບວັນຈັນ ຫາ ສຸກ ເລີ່ມວັນທີ່ 05/05/2014 – 26/05/2014 ເວລາ 17.45 ໂມງ ຫາ 20.30ໂມງ
Web Development – ຮອບວັນເສົາ ແລະ ອາທິດ ເລີ່ມວັນທີ່ 03/05/2014 – 29/06/2014 ເວລາ 13.30 ໂມງ ຫາ 16.30ໂມງ.

ລະວັງ Spam ຕົວໃໝ່ຂອງ Facebook ຢ່າໄດ້ລົງໄປກົດເດີ!!

ລະວັງ Spam ຕົວໃໝ່ທີ່ຢູ່ໃນ Facebook ປະຈຸບັນ ຢ່າໄດ້ລົງໄປກົດເດີ. ຜູ້ໃຊ້ງານຄວນລະວັງ ຢ່າໄດ້ສົນໃຈ ເຂົ້າໄປເບີ່ງ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ບັນຊີ ຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານອາດຈະຖືກ hack ແລ້ວຜູ້ອື່ນຈະມາໃຊ້ແທນ… ແຕ່ຖ້າຜູ້ໄດ້ລົງກົດແລ້ວ ນີ້ແມ່ນວິທີແກ້ໄຂ:

ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບ ໂຮງແຮມ ຈັນດາລາ ບູຕິກ ໃນການເປີດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ

ບໍລິສັດ MTS ຂໍ້ສະແດງຄວາມຍິນດີ ກັບ ໂຮງແຮມ Chandara Boutique Hotel ສຳລັບ Grand Opening ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພັດທະນາ ເວັບໄຊທ ສຳລັບ […]

Microsoft ປະກາດເອົາປຸ່ມ start menu ກັບມາໃຊ້ຄືນ

ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ຈາກ Microsoft ເຊີ່ງໃນທີ່ສຸດກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງສຽງສະທອນຈາກມະຫາຊົນ ໃຫ້ເອົາ ປຸ້ມ start menu ໃນ Windows 8 ກັບມາ ເຊີ່ງໃນອານາຄົດ ຜູ້ໃຊ້ຈະສາມາດເລືອກໄດ້ ວ່າຈະໃຫ້ມີປຸ້ມ start […]