ໂທ: 030 5721355 | Whatsapp 020 28800770

MTS ເປີດຕົວເວັບໄຊທ໌ໃໝ່

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ນຳໃຊ້ ເທັດໂນໂລຊິ ການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ ທີ່ທັນສະໃໝ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊທ໌ ມີຄວາມງົດງາມ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖີງເວັບໄຊທ ໄດ້ຈາກເຄື່ອງ Smart Phone, Tablet ໂດຍງ່າຍດ້າຍ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ […]

ລາວໂທລະຄົມເປີດຕົວ ອີນເຕີເນັດ 4G

ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດປະສົມ ລາວໂທລະຄົມໄດ້ມີການເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ນັ້ນກໍ່ຄື ເທັກໂນໂລຢີ 4G ເພື່ອຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ ASEM ທີ່ຈະຈັດຂື້ນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນລະຫ່ວາງວັນທີ່ 5 – 6 ພະຈິກນີ້ ສຳລັບເທັກໂນໂລຢີ 4G […]