ໂທ: 030 5721355 | Whatsapp 020 28800770

Microsoft ປະກາດເອົາປຸ່ມ start menu ກັບມາໃຊ້ຄືນ

ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ຈາກ Microsoft ເຊີ່ງໃນທີ່ສຸດກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງສຽງສະທອນຈາກມະຫາຊົນ ໃຫ້ເອົາ ປຸ້ມ start menu ໃນ Windows 8 ກັບມາ ເຊີ່ງໃນອານາຄົດ ຜູ້ໃຊ້ຈະສາມາດເລືອກໄດ້ ວ່າຈະໃຫ້ມີປຸ້ມ start […]

ລາວໂທລະຄົມເປີດຕົວ ອີນເຕີເນັດ 4G

ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດປະສົມ ລາວໂທລະຄົມໄດ້ມີການເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ນັ້ນກໍ່ຄື ເທັກໂນໂລຢີ 4G ເພື່ອຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ ASEM ທີ່ຈະຈັດຂື້ນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນລະຫ່ວາງວັນທີ່ 5 – 6 ພະຈິກນີ້ ສຳລັບເທັກໂນໂລຢີ 4G […]