ໂທ: 030 5721355 | Whatsapp 020 28800770

ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບ ໂຮງແຮມ ຈັນດາລາ ບູຕິກ ໃນການເປີດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ

ບໍລິສັດ MTS ຂໍ້ສະແດງຄວາມຍິນດີ ກັບ ໂຮງແຮມ Chandara Boutique Hotel ສຳລັບ Grand Opening ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພັດທະນາ ເວັບໄຊທ ສຳລັບ […]

MTS ເປີດຕົວເວັບໄຊທ໌ໃໝ່

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ນຳໃຊ້ ເທັດໂນໂລຊິ ການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ ທີ່ທັນສະໃໝ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊທ໌ ມີຄວາມງົດງາມ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖີງເວັບໄຊທ ໄດ້ຈາກເຄື່ອງ Smart Phone, Tablet ໂດຍງ່າຍດ້າຍ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ […]