ໂທ: 030 5721355 | Whatsapp 020 28800770

Microsoft ປະກາດເອົາປຸ່ມ start menu ກັບມາໃຊ້ຄືນ

ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ຈາກ Microsoft ເຊີ່ງໃນທີ່ສຸດກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງສຽງສະທອນຈາກມະຫາຊົນ ໃຫ້ເອົາ ປຸ້ມ start menu ໃນ Windows 8 ກັບມາ ເຊີ່ງໃນອານາຄົດ ຜູ້ໃຊ້ຈະສາມາດເລືອກໄດ້ ວ່າຈະໃຫ້ມີປຸ້ມ start ກັບມາຄືກັນກັບ Windows 7 ຕ່າງກັນຢູ່ມັນຍັງມີ Live Tile ຢູ່ດ້ານຂວາຂອງເມນູເທົ່ານັ້ນ
ນອກຈາກນີ້ຍັງປັບໃຫ້ application ແບບ modern ທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ຕ້ອງເປີດໂປຣແກມແບບເຕັ້ມຈໍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຈະສາມາດມາດເປີດ ແບບ ບໍ່ເຕັ້ມຈໍໄດ້ຫລາຍວີນໂດໄດ້ແລ້ວ.
ແນວທາງນີ້ແມ່ນການ “ຖອຍສຸດຂອງ ” Windows 8 ເພຶ້ອຫລຸດແຮງຕ້ານຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ມັກລະບົບ Modern UI ຂອງ Microsoft ໃຫ້ Update ໄປໃສ່ Windows 8 ແທ້. ຍັງບໍ່ມີກຳນົດທີ່ຊັດເຈນວ່າ ອັບເດດນີ້ຈະອອກເມືອໃດ ແຕ່ດວ້ຍບົດຮຽນນີ້ເຊື້ອວ່າ Microsoft ຄົງຈະຍັງຮັກສາ ເມນູໃນໄວໃຊ້ໄປອີກດົນ…