ໂທ: 030 5721355 | Whatsapp 020 28800770

MTS ເປີດຕົວເວັບໄຊທ໌ໃໝ່

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ນຳໃຊ້ ເທັດໂນໂລຊິ ການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ ທີ່ທັນສະໃໝ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊທ໌ ມີຄວາມງົດງາມ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖີງເວັບໄຊທ ໄດ້ຈາກເຄື່ອງ Smart Phone, Tablet ໂດຍງ່າຍດ້າຍ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫລາຍຂື້ນ.
Technology ທີ່ ບໍລິສັດ MTS ນຳມາໃຊ້ນີ້ແມ່ນການຂຽນເວັບໄຊທ໌ ໂດຍໃຊ້ CSS Frame Work Bootstrap 3 ເຊີ່ງກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມໃນໝູ່ນັກພັດທະນາຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຊີ່ງ Boostrap 3 ນີ້ແມ່ນຖືກອອກແບບມາສຳລັບເຮັດເວັບໄຊທ ໂດຍເນັ້ນໃຊ້ກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ງານໂທລະສັບເປັນຫລັກ ຫລື ວ່າ Mobile First ເຊີ່ງອານາຄົດຂອງການເຂົ້າເບີ່ງເວັບໄຊທ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ມີສະເພາະຄອມພິວເຕີ ແຕ່ ເວັບໄຊທແມ່ນຈະຖືກເຂົ້າເບີ່ງຈາກເຄື່ອງມືພວກນີ້ຫລາຍຂື້ນ.
ໃນເວັບໄຊທໃໝ່ຂອງ MTS ພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈາກການອອກແບບ ໂດຍໃຊ້ Program Sketch ຂອງ ລະບົບປະຕິບັດການ Mac OSX ເຊີ່ງ ໂປຣແກມ Sketch ນີ້ແມ່ນມີຄວາມສາມາດດ້ານ Vectors ທີ່ດີຫລາຍ ແລະ ຍັງສາມາດ ສ້າງ Code CSS3 ທີ່ເອົາມາໃຊ້ໄດ້ນຳ.. ບໍ່ແປກໃຈເລີ່ຍທີ່ ໄດ້ຮັບລ້າງວັນເປັນ Application ດີເດັ່ນຈາກ Apple ໃນປີ 2012

Sketch Application
Sketch Application

ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ບໍລິສັດພວກເຮົາຍັງໄດ້ນຳໃຊ້ WordPress ເຊີ່ງມັນເປັນ ລະບົບ Content Management Systems ທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງສຸດ ນະປະຈຸບັນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ນຳມາໃຊ້ງານກັບເວັບໄຊທທີ່ສ້າງ ຂື້ນ ຂໍ້ດີຂອງການນຳໃຊ້ WordPress ເພື່ອການບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນຂອງເວັບໄຊທແມ່ນ

  • ໜ້າຕາແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ
  • ໃຊ້ງານງ່າຍໆ ໃຜໆກໍ່ສາມາດຮຽນໃຊ້ໄດ້ໄວ
  • ສາມາດອັບເດດເວັບໄຊທໄດ້ງ່າຍ, ອັບເດດໄດ້ທຸກໆບ່ອນທີ່ມີ Internet ຫລື ຈະໃຊ້ໂທລະສັບໃນການ Update ກໍ່ໄດ້.
  • ມັນສາມາດ ສະໜັບສະໜູນການຊອກຫາ SEO ໄດ້ດີກ່ວາ
  • ມີຄວາມປອດໄພສູງ
  • ການຂ້າມຜ່ານສຳລັບການ Update WordPress ແມ່ນສະດວກ
  • ການສ້າງ Theme ແມ່ນເຮັດໄດ້ງ່າຍ
  • ມີ Plugin ສຳລັບທຸກໆຄຳຕອບທີ່ຕ້ອງການກ່ວາ 3ໝືນກວ່າ Plugin

ພວກເຮົາໄດ້ ເຊົານຳໃຊ້ Program Dreamweaver ແບບຖ້າວອນ ເພາະ Dreamweaver ຍັງບໍ່ສະຫລາດພໍ ສຳລັບການຂຽນ Code ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ນຳໃຊ້ Software Coda 2 ໃນການຂຽນ Code ຂອງ HTML, CSS ແລະ PHP ໃນ ການສ້າງ THEME MTS ສຳລັບໃຊ້ງານໃນ WordPress

Coda 2 Application
Coda 2 Application

MTS ຂອງເຮົາແມ່ນບໍ່ຢຸດທີ່ຈະພັດທະນາ ແລະ ຊອກຫາສີ່ງໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ສາມາດ ນຳໃຊ້ ເທັກໂນໂລຊີ ຫລ້າສຸດ