ໂທ: 030 5721355 | Whatsapp 020 28800770

ມາຮຽນອອກແບບ ກັບ ສ້າງເວັບ ໃນຊ່ວງ Summer ກັບ MTS

MTS ໄດ້ສອນຫລັກສູດ ການອອກແບບ Graphic Design ແລະ ຫລັກ ສູດການພັດທະນາເວັບໄຊທ
ເຊີ່ງມີນັກຮຽນທີ່ຜ່ານການຝືກອົບຮົມຈາກພວກເຮົາໄປທັງໝົດແລ້ວ ຫລາຍກວ່າ 300 ກວ່າຄົນ
ແລະ ຫລາຍບ່ອນກໍ່ຢາກໄດ້ນັກອອກແບບທີ່ຈົບຈາກພວກເຮົາໄປເຮັດວຽກນໍາ.

ທ່ານຈະຖ້າຫຍັງ ມາຮຽນນໍາພວກເຮົາເລີ່ຍ.. ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ

ການບໍລິການ

ສ້າງເວັບໄຊທ
ພັດທະນາແອັບໂທລະສັບ
ການອອກແບບ
ການຝືກອົບຮົມຄອມພິວເຕີ
ບໍລິການເຊົ່າໂຮດສຕິງ

ຫລັກສູດການຮຽນ

ຫລັກສູດຮຽນອອກແບບ
ໃນຫລັກສູດນີ້ແມ່ນເປັນຫລັກສູດທີ່ຈະນໍາທ່ານໄປສູ່ການເປັນ Graphic Designer ມືອາຊິບ ແບບທັນສະໃໝ. ເໝາະສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ ຂະບວນການອອກແບບ ແລະ ຜະລິດວຽກສື່ສິ່ງພີມຕ່າງໆ ໂດຍຮຽນຮູ້ຂັ້ນຕອນການອອກແບບວຽກ Graphic Design ຊະນິດຕ່າງໆ
ຫລັກສ້າງເວັບໄຊທ WordPress
ໃນຫລັກສູດນີ້ແມ່ນເປັນຫລັກສູດ ທີ່ຈະນໍາທ່ານໄປສູ່ການເປັນນັກອອກແບບ ເວັບໄຊທ ທັນສະໃຫມ ແບບມື້ອາຊີບ, ເໝາະສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ຂະບວນການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊທ ແບບຖືກວິທີ ແລະ ເທັກໂນໂລຊິ ສະໃໝໃໝ່ໃນການເຮັດເວັບໄຊທ...
ຫລັກສູດການສ້າງ Mobile App
ຫລັກສູດການສ້າງແອັບສໍາລັບມືຖື ຫລື Mobile Application ໂດຍນໍາໃຊ້ Angular 5 และ Ionic 3 Framework ໃນການສ້າງ ເຊີ່ງ ກໍາລັງເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ ກັນໃນປະຈຸບັນ. Ionic Framework ແມ່ນສາມາດສ້າງ ແອບມືຖື ທີ່ສາມາດເອົາໄປນໍາໃຊ້ໄດ້ຫລາຍ platform ເຊັ່ນ:​ iOS ຫລື Andriod ໂດຍນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ດ້ານການສ້າງເວັບມາຂຽນເປັນ App

ລະບົບບໍລິຫານໂຮງຮຽນ School Management System

ລະບົບມີຄວາມສາມາດຫຼາຍຢ່າງທີ່ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກສະບາຍແກ່ໂຮງຮຽນຂອງທ່ານໄດ້ເປັນ ຢ່າງດີ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ລະບົບສາມາດຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ, ຈັດການ, ຕິດຕາມການຮຽນຂອງນັກຮຽນ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນນັກຮຽນ, ຄູ, ອາຈານ,ຜູ້ປົກຄອງ, ການໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ສາມາດສໍາຮອງຂໍ້ມູນຂອງລະບົບ

ຄວາມສາມາດທີ່ໂດດເດັ່ນປະກອບມີ:

 • ຈັດການຂໍ້ມູນຜ່ານທາງ Computer, Tablet ແລະ Mobile.
 • ສາມາດຕິດຕາມການຮຽນ ແລະ ປະຫວັດການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.
 • ບໍລິຫານ ລາຍຮັບ ລາຍຈ່າຍຂອງໂຮງຮຽນ
 • ລະບົບສາມາດເລື່ອນຊັ້ນຕາມສົກຮຽນແຕ່ລະປີໄດ້.
 • ຈັດການຂໍ້ມູນນັກຮຽນ, ຄູ, ອາຈານ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງໄດ້.
 • ລາຍງານສະຫລຸບຄະແນນປະຈໍາເດືອນຂອງແຕ່ລະເດືອນໄດ້.
 •  ເປັນລະບົບເວັບເບສ ແລະ ອື່ນໆ.

ບໍລິການຝາກເວັບໄຊທ ໂຮດສຕິງ

ແພັກເກັດ Business
ເໝາະສໍາລັບເລີ່ມຕົ້ນມີທຸກລະກິດເວັບໄຊທ ຂອງທ່ານ
1.650.000 KIP/Year
 • ລົງທະບຽນຊື່ເວັບໄຊທ .com
 • ເນື້ອທີ່ສໍາລັບໃຊ້ງານ 5GB
 • ບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນ ອີເມວ
 • ບໍ່ຈໍາກັດດາຕາກັານຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ
 • ມີ 5 ບັນຊີ ສໍາລັບໂອນທ້າຍຂໍ້ມູນ FTP
 • 5 ຖານຂໍ້ມູນ
 • ລົງ Wordpress ໄດ້ງ່າຍພຽງປາຍນິວ
 • ມີລະບົບບໍລິຫານ ໄດ້ເອງແບບ Plesk
 • ເຊີເວີປະເມີນຜົນ Nginx Engine, HTTP2
 • Free Let's Encrypt SSL ທຸກເວັບໄຊທ
 • 99.9% ຮັບປະການຄວາມສະຖຽນ
ແພັກເກັດ Corporate
ເໝາະສໍາລັບທຸລະກິດຂະໜາດກາງ
3.300.000 KIP/Year
 • ລົງທະບຽນຊື່ເວັບໄຊທ .com
 • ເນື້ອທີ່ສໍາລັບໃຊ້ງານ 10GB
 • ບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນ ອີເມວ
 • ບໍ່ຈໍາກັດດາຕາກັານຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ
 • ມີ 10 ບັນຊີ ສໍາລັບໂອນທ້າຍຂໍ້ມູນ FTP
 • 10 ຖານຂໍ້ມູນ
 • ລົງ Wordpress ໄດ້ງ່າຍພຽງປາຍນິວ
 • ມີລະບົບບໍລິຫານ ໄດ້ເອງແບບ Plesk
 • ເຊີເວີປະເມີນຜົນ Nginx Engine, HTTP2
 • Free Let's Encrypt SSL ທຸກເວັບໄຊທ
 • 99.9% ຮັບປະການຄວາມສະຖຽນ
ແພັກເກັດ Enterprise 1
ເໝາະສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນຫລາຍ
4.950.000 KIP/Year
 • ລົງທະບຽນຊື່ເວັບໄຊທ .com
 • ເນື້ອທີ່ສໍາລັບໃຊ້ງານ 15GB
 • ບໍ່ຈໍາກັດຈໍານວນ ອີເມວ
 • ບໍ່ຈໍາກັດດາຕາກັານຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ
 • ບໍ່ຈໍາກັດ ສໍາລັບໂອນທ້າຍຂໍ້ມູນ FTP
 • ບໍ່ຈໍາກັດ ຖານຂໍ້ມູນ
 • ລົງ Wordpress ໄດ້ງ່າຍພຽງປາຍນິວ
 • ມີລະບົບບໍລິຫານ ໄດ້ເອງແບບ Plesk
 • ເຊີເວີປະເມີນຜົນ Nginx Engine, HTTP2
 • Free Let's Encrypt SSL ທຸກເວັບໄຊທ
 • 99.9% ຮັບປະການຄວາມສະຖຽນ

ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ 10 ປີ 2019 MTS Hosting ຈະໄດ້ປ່ຽນມາໃຊ້ລະບົບ ບໍລິຫານ server ຂອງ PLESK ແທນ cPanel ເຊີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດນໍາໃຊ້ nodejs application ໃນ server ໄດ້ສະບາຍຂື້ນ.

ນອກຈານນັ້ງທາງທິມງານຂອງພວກເຮົາຍັງຮັບ Configure Web ຫລື Email Server ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນແບບ Stand Alone Server ຫລື Server ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ບໍລິການເທິງ Cloud

ລູກຄ້າບາງສ່ວນຂອງພວກເຮົາ

ບົດຄວມ