ຕັ້ງຄ່າ Email ໃນແອັບ Outlook for IOS

ຕັ້ງຄ່າ Email ໃນແອັບ Outlook for IOS

1. Download App “Microsoft Outlook” ຈາກ App Store 2. ກົດ Open 3. ກົດ “Get Started” 4. ໃສ່ Email ຈາກນັ້ນ ກົດ “Add Account”   5. ກົດທີ່ “IMAP” 6. ເລືອກ “Use Advanced Settings” ຫລື ຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ 7. ເພີ່ມທີ່ຢູ່  “Email address”  ແລະ ຊື່ຂອງ email ທີ່ຊ່ອງ “Display...